JUUBELISÜNNIPÄEVA TÄHISTAME HARIDUSKONVERENTSIGA!

25.07.2022

 Hea kodulehe lugeja!

Saue lasteaed Midrimaa tähistab käesoleva aasta oktoobris asutuse 60. juubelit konverentsiga „Tõrust tammeks“.

Konverents toimub koostöös Saue vallaga ning on osa URBACT Eesti  pilootprojektist.

Konverentsi peateemaks on – kuidas toetada last ennastjuhtivaks koolilapseks kujunemise teel, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamise olulisus akadeemiliste teadmiste kõrval, täiskasvanu roll kodus, lasteaias, koolis.

Juuresolevale lingile klikkides avaneb …. Midrimaa konverentsi eelinfo.

You Might Also Like