JA HAKKAMA NAD SAIDKI …

04.10.2021

    Igale inimesele on olulised teadmised selle kohta, kuidas looduses hakkama saada! Ja selle oskuse omandamiseks ei ole paremat võimalust, kui minna metsa ja seda koos kogenud matkajuhtidega. Et Midrimaa laste keskkonnateadlikkust tõsta ja looduses turvaliselt liikumise kogemusi anda, oleme kasutanud KIK projektirahastuste võimalusi.

Ka tänavu toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus meie lasteaia koolieelikute keskkonnateadlikkust kujundavat  reisi Ubarisse.

Teisipäeval, 21.septembril ja neljapäeval 23.septembril, sõitsid meie lasteaia kõige vanemad lapsed õppereisile Ubari Loodustarkuse Keskusesse (https://keskkonnaharidus.ee/et/keskused/ubari-loodustarkuse-keskus), et osaleda õppeprojektis “Hakkamasaaja looduses”. 

Nagu Ubari keskuse nimigi ütleb – loodustarkuse keskus – aitavad sealsed loodusgiidid lastel saada keskkonnateadlikumaks ning koguda oskusi elavas looduses hakkama saamiseks. Kokku viibisid lapsed metsas koos matkajuhtidega ligi kolm tundi. Metsaretkel õpiti valmistama okstest onni, süütama tikuta lõket, keetma teed.  Uuriti, kuidas saada hakkama liikumisega vahelduval loodusmaastikul, mida teha siis, oled metsa läinud ja seal ära eksinud (https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid?keys=Hakkamasaaja+looduses).

Lapsi saatsid retkedel väga kogenud matkajuhid. Metsas veedetud ennelõuna oli väga põnev ja pani kaasa töötama ka kõige rahutumad matkasellid. Vahetuid muljeid metsas kogetust jätkus jagamiseks terve kodutee kestel! Mõne matkaja väsitas matkamine aga sedavõrd ära, et kogu tagasitee tuli veeta Une-Mati valvsa pilgu all …

Keskkonnateadlikkusel on väga oluline osa iga inimese teadmistepagasis! Midrimaa koolieelikud on väga rahul, et KIK-i toel on võimalik turvaliselt loodust tundma õppida ja saada mitmeid uusi teadmisi läbi praktiliste tegevuste! 

You Might Also Like