Midrimaalased lõid ProgeTiigri õhutusel kaasa Codeweek´i tegevustes

04.11.2021

Et asi ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest ….

Seega … käesoleva aasta CodeWeek´i (https://codeweek.eu/tegemistes kaasalöömisele eelnes päris mitu tegemistAlguse sai kogu protsess kevadel, kui sai kirjutatud projekt ProgeTiigri seadmetevooru täiendavate ja uute robootikaseadmete lasteaeda soetamiseks. Juuni alguseks oli selge, et meie poolt planeeritud tegevuste kava ja vahendite rahastamissoov said kinnituse! Juba enne suvehakku soetasime lasteaeda suure hulga uusi robootika vahendeid …

Uue õppeaasta algul otsustasime uuesti elu sisse puhuda lasteaia robootika töögrupile. Ja oli suur õnn, et selle grupiga soovisid liituda nii tegusad õpetajad ja õpetaja assistendid! Kohe esimesel kokkusaamisel otsustati, et haaratakse nn härjal sarvist ja korraldatakse lastele QR-koodidega mõistatuste/vastuste otsimise nädal (11.-15.10.2021), et kõik lapsed õpetajate juhendamisel kogeksid nutitahvliga töötamist ja QR-koodi avamist.

Lapsed otsisid koodide abil mõistatusi aedviljadest ja nende vastuseid. Vastused kirjutati kas iseseisvalt või õpetajate abiga ristsõnasse ja lahendusteks olid BEEBOT (3-5-aastased lapsed) ja ROBOTEGU (5-7-aastased lapsed). 

QR-orienteerumisest kasvas aga välja robogrupi kava kasutada kõikides rühmades (kokku 17 rühma) sügisesel tervisenädalal (25.-29.10.2021) Bee-Bot või Blue-Bot robotmesilasi aedviljade nimetuste kinnistamiseks, mõistatuste mõistatamiseks, paaride leidmiseks, mõistause/pildi/sõna kokkuviimiseks robotmesilase liikumise programmeerimise kaudu. Oli ju QR-koodidega orienteerumiseks osa materjale koostatud! Nüüd oli vaja neid pisut täiendada ning koostada õpimapid nii, et igasse majatiiba jätkuks nii pildimaterjali kui ka robotmesilasi.

Mõeldud, tehtud! 🙂 Esimest korda juhtus Midrimaal nii, et kõik Bee-Bot robotmesilased olid majas lennuringil ning ka Blue-Bot´id oli vaja töösse panna, et laste huvi robotmesilastega koos mõistatada ära ei kaoks.

Robonädala tegemistes osales hinnanguliselt kokku ca 160 last vanuses 3-7 aastat!

Tegevusi koordineeris ja eestvedaja rollis oli lasteaia robootika töögrupp.

Usume, et erinevate aedviljade nimetused jäid lastele nüüd paremini meelde ning lugeminegi edenes paremini, kui keerulise sõna kõrval tuttav pilt koha sisse oli võtnud … Nutikamatele lastele pakkus väljakutset võimalus kaaslastele mõistatusi ette lugeda, meie kõige väiksemad lasteaialapsed said aga leida pildipaare tuttavate aedviljadega.

Nii QR-koodidega töötamine kui ka mõistatuste lahendamine pakkusid vahvat vaheldust meie laste igapäevaellu – mõned lapsed alles tutvusid robotmesilastega, teised õpetasid juba kaaslasi!

 

You Might Also Like