KEVAD PAKATAB TERVISEST

Nii hilist ja jahedat kevadet tundub, et ei mäletagi… Kui tavaliselt on meil kevadine tervisenädal aprillikuu alguses, südamenädalaga ühte sammu astumas, siis sel aastal toimus lasteaia tervisedenduse töögrupi poolt ette valmistatud tervisenädal ajavahemikus 25.-29.aprillini.  Et kevadised spordipäevad ja ülemaailmne tantsupäev on meie sündmuste kalendris kirjas sügisest…

10.06.2022

TAAS RÕÕMUSTAS LAPSI ÕPETAJATE KEVADNÄIDEND

Üle kahe aasta saime taas jätkata traditsiooni, mis on kestnud Midrimaal väga palju aastaid – lavastada ja etendada lasteaiaperele õpetajate näitetrupi poolt üks vahva, õpetliku sisuga kevadnäidend! Etenduste toimumise aeg on enamasti jäänud ikka kevadpühade vahetusse lähedusse. Käesoleval kevadel lavastus õpetajate esituses näidend NINATARK MUNA.…

06.06.2022

MEIE ÕUEALA SAAB UUE KUUE!

Juba 2021. aasta sügisel said alguse ehitustööd meie lasteaia vahetus läheduses. Oktoobrikuus algas usin ehitustöö täiendavate parkimiskohtade loomiseks lapsi lasteaeda toovate vanemate ja personali autode parkimisvõimaluste laiendamiseks. Ka nägi tööde teostamiseks koostatud projekt ette laste jaoks olulise busside parkla väljaehitamist ning uue prügimaja paigutamist meie õuealale. Senised…

03.06.2022

MIS ON SURIMURIPÄEV?

Ei midagi muud, kui üks vahva Midrimaa traditsioon, mis leiab tavaliselt aset igal aastal 1.aprillil – naljapäeval! Ja kui see kuupäev satub nädalavahetuse peale, ei ole üldse naljakas, aga ega seetõttu vahva, lasteaiaga põneval viisil tuttavaks saamise päev, veel toimumata jää – olenevalt valikutest…

10.05.2022

VAHVATEST TEGEMSTEST TULVIL TALVINE TERVISENÄDAL

Mõned meie traditsioonid ei sõltu isegi sellest, et koroonapisikud taanduda ei taha! Nii on Midrimaal kolm korda aastas tervisenädalad – sügisel, talvel ja kevadel!  Kuidas aga pakkuda kõigile rühmadele põnevaid tervise olulisust rõhutavaid tegemisi nii, et erinevate rühmade lapsed kokku ei puutuks ja ikkagi…

06.05.2022

EESTI VABARIIK – 104!

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamiseks on Midrimaal toredad traditsioonid: kogu lasteaiaperega lipu heiskamine meie õuealal ja EV sünnipäevale pühendatud vastuvõtt koolieelikutele, millel osalevad Saue Vallavalitsuse esindajad. Kahel korral oleme vastuvõtule kutsunud ka meie valla teiste lasteaedade koolieelkuid ning Saue Noortekeskuse suures saalis on toimunud suurejoonelised vastuvõtud! Kuna…

06.05.2022

VÄÄRTUSED ON IGAPÄEVAELU OSA

Käesoleva õppeaasta jaanuarikuu kulges Midrimaal Sa suudad seda! metoodikale seatud fookuse tähe all. Midrimaa koridore kujundavate logolaste – Jüri, Mari ja Kati – kujutiste juurde seadsid SSS metoodika töögrupi liikmed mitmeid positiivseid sõnumeid, mis aitavad kujundada üksteisest hoolivat töö- ja õpikeskkonda. Väikestes jutumullides koha…

04.05.2022

ÜHESKOOS ARENDAME ENESEUSKU!

Juba kolmandat õppeaastat rakendatakse Midrimaal laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengu toetamise programmi Sa suudad seda!, mille kaudu õpetatakse lastele, kuidas luua ja hoida sõprussuhteid, luua ja hoida korda enese ümber, saavutada enesekindlust, säilitada positiivset ellusuhtumist, omandada enesekindlust ja kujundada püsivust. Programmi kandvaks ideeks on uskumus, et väga…

04.05.2022

AASTA ALGUS TÕI KAASA TEADUSNÄDALA

Teadusnädala korraldamise idee sai alguse juba eelmise õppeaasta kevadel, kui meil õnnestus lasteaeda soetada suurem hulk avastamist ja katsetamist võimaldavaid õppevahendeid, mis täiendasid oluliselt seniste avastusõppe jaoks soetatud vahendite varu. Kuna Midrimaal on kokkulepe, et iga lasteaias tegutsev töögrupp korraldab õppeaasta jooksul ühe ürituse kas…

03.05.2022

VAHVA TRADITSIOON JÄTKUB VAATAMATA KEERULISELE AJALE

Päris mitmel aastal juba tegutsevad Midrimaa õuealal jõulupühade eel pikematsorti PÄKAPIKUD! Eriti rahutuks ja agaraks muutuvad nad jõulude lähenedes … On saanud toredaks traditsiooniks soovida kõigile Midrimaale samme seadvatele lastele, nende vanematele ja ka töötajatele tujuküllast pühadeaega just vahetult enne jõulupühi. Nii tervitasid ka sel…

27.12.2021