VAHVATEST TEGEMSTEST TULVIL TALVINE TERVISENÄDAL

Mõned meie traditsioonid ei sõltu isegi sellest, et koroonapisikud taanduda ei taha! Nii on Midrimaal kolm korda aastas tervisenädalad – sügisel, talvel ja kevadel!  Kuidas aga pakkuda kõigile rühmadele põnevaid tervise olulisust rõhutavaid tegemisi nii, et erinevate rühmade lapsed kokku ei puutuks ja ikkagi…

06.05.2022

EESTI VABARIIK – 104!

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamiseks on Midrimaal toredad traditsioonid: kogu lasteaiaperega lipu heiskamine meie õuealal ja EV sünnipäevale pühendatud vastuvõtt koolieelikutele, millel osalevad Saue Vallavalitsuse esindajad. Kahel korral oleme vastuvõtule kutsunud ka meie valla teiste lasteaedade koolieelkuid ning Saue Noortekeskuse suures saalis on toimunud suurejoonelised vastuvõtud! Kuna…

06.05.2022

VÄÄRTUSED ON IGAPÄEVAELU OSA

Käesoleva õppeaasta jaanuarikuu kulges Midrimaal Sa suudad seda! metoodikale seatud fookuse tähe all. Midrimaa koridore kujundavate logolaste – Jüri, Mari ja Kati – kujutiste juurde seadsid SSS metoodika töögrupi liikmed mitmeid positiivseid sõnumeid, mis aitavad kujundada üksteisest hoolivat töö- ja õpikeskkonda. Väikestes jutumullides koha…

04.05.2022

ÜHESKOOS ARENDAME ENESEUSKU!

Juba kolmandat õppeaastat rakendatakse Midrimaal laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengu toetamise programmi Sa suudad seda!, mille kaudu õpetatakse lastele, kuidas luua ja hoida sõprussuhteid, luua ja hoida korda enese ümber, saavutada enesekindlust, säilitada positiivset ellusuhtumist, omandada enesekindlust ja kujundada püsivust. Programmi kandvaks ideeks on uskumus, et väga…

04.05.2022

AASTA ALGUS TÕI KAASA TEADUSNÄDALA

Teadusnädala korraldamise idee sai alguse juba eelmise õppeaasta kevadel, kui meil õnnestus lasteaeda soetada suurem hulk avastamist ja katsetamist võimaldavaid õppevahendeid, mis täiendasid oluliselt seniste avastusõppe jaoks soetatud vahendite varu. Kuna Midrimaal on kokkulepe, et iga lasteaias tegutsev töögrupp korraldab õppeaasta jooksul ühe ürituse kas…

03.05.2022

VAHVA TRADITSIOON JÄTKUB VAATAMATA KEERULISELE AJALE

Päris mitmel aastal juba tegutsevad Midrimaa õuealal jõulupühade eel pikematsorti PÄKAPIKUD! Eriti rahutuks ja agaraks muutuvad nad jõulude lähenedes … On saanud toredaks traditsiooniks soovida kõigile Midrimaale samme seadvatele lastele, nende vanematele ja ka töötajatele tujuküllast pühadeaega just vahetult enne jõulupühi. Nii tervitasid ka sel…

27.12.2021

AASTATE VÄLTEL TEHTUD TÖÖ PÄLVIS TUNNUSTUSE

10. detsembril tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus koole ja lasteaedu, kes teevad väärtuskasvatuse valdkonnas eeskujuväärivat tööd. Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames. https://www.eetikakeskus.ut.ee/et/uudised/vaartuskasvatuse-randkarikad-laksid-tapa-tartu-kohila-valla-haridusasutustesse  Tänuüritusel võeti kokku programmide “Hea kool kui väärtuspõhine kool” ja “Hea lasteaed…

14.12.2021

JÕULUOOTUSAEG ON JAGATUD SOOJUSE JA VALGUSE AEG …

Juba ammu enne seda, kui koroonaviirus meie kõigi ühistegemised õue suunas, toimusid Midrimaal suuremad traditsioonilised lasteaiapere kogunemised lipuväljakul.  Täna, 29.novembril, kogunes lasteaiapere taas lipuväljakule, et üheskoos tähistada jõuluootuse aja algust. Lasteaiaperet tervitas lasteaia direktor Diana Kuntor. Lastele pakkusid elevust kaks vahvat päkapikku, kes asusid…

29.11.2021

LOTTED ROBOOLÜMPIAL

Käesoleva õppeaasta sügis on Midrimaal olnud ootamatult robootikatihe! Kevadel ProgeTiigri projekti kaudu saadud robootikavahendite soetamise tulemusena on selle valdkonna tegevus uue hoo sisse saanud! Lisaks sellele, et õpetajate jaoks on kõik robootikavahendid kaardistatud ja nendega tutvumist toetavad materjalid koostatud, on väga tegus ka uuesti…

17.11.2021

Midrimaalased lõid ProgeTiigri õhutusel kaasa Codeweek´i tegevustes

Et asi ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest …. Seega … käesoleva aasta CodeWeek´i (https://codeweek.eu/) tegemistes kaasalöömisele eelnes päris mitu tegemist. Alguse sai kogu protsess kevadel, kui sai kirjutatud projekt ProgeTiigri seadmetevooru täiendavate ja uute robootikaseadmete lasteaeda soetamiseks. Juuni alguseks oli selge, et meie poolt planeeritud tegevuste kava…

04.11.2021