LOTTED ROBOOLÜMPIAL

Käesoleva õppeaasta sügis on Midrimaal olnud ootamatult robootikatihe! Kevadel ProgeTiigri projekti kaudu saadud robootikavahendite soetamise tulemusena on selle valdkonna tegevus uue hoo sisse saanud! Lisaks sellele, et õpetajate jaoks on kõik robootikavahendid kaardistatud ja nendega tutvumist toetavad materjalid koostatud, on väga tegus ka uuesti…

17.11.2021

Midrimaalased lõid ProgeTiigri õhutusel kaasa Codeweek´i tegevustes

Et asi ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest …. Seega … käesoleva aasta CodeWeek´i (https://codeweek.eu/) tegemistes kaasalöömisele eelnes päris mitu tegemist. Alguse sai kogu protsess kevadel, kui sai kirjutatud projekt ProgeTiigri seadmetevooru täiendavate ja uute robootikaseadmete lasteaeda soetamiseks. Juuni alguseks oli selge, et meie poolt planeeritud tegevuste kava…

04.11.2021

MÕISTA-MÕISTA, MIS SEE ON…

Midrimaal on kokkulepe, et iga lasteaias tegutsev töögrupp korraldab vähemalt 1x aastas põneva ettevõtmise kas kõigile lastele või personalile. Robogrupp (robootika töörühm) otsustas kohe sügisel laste elu lasteaias veidi põnevamaks teha! Mõeldud-tehtud! Grupi liikmed otsustasid, et oktoobrikuu keskpaigas on paras aeg viia ellu robonädal ja…

21.10.2021

RAI-RAI-RIDIRAA, SEE ONGI MIDRIMAA …

Sünnipäev on aastas vaid korra – igaühel meist… Midrimaa lasteaia sünnipäeva on lihtne meeles pidada – see on alati koos õpetajate päevaga, oktoobrikuu 5. päeval! Nagu topelt-tähtsale päevale kohane, kogunes lasteaiapere lipuväljakule, et saaks heisata Midrimaa lipu. Nagu varasematelgi aastatel, heiskasid lipu meie lasteaia…

07.10.2021

JA HAKKAMA NAD SAIDKI …

    Igale inimesele on olulised teadmised selle kohta, kuidas looduses hakkama saada! Ja selle oskuse omandamiseks ei ole paremat võimalust, kui minna metsa ja seda koos kogenud matkajuhtidega. Et Midrimaa laste keskkonnateadlikkust tõsta ja looduses turvaliselt liikumise kogemusi anda, oleme kasutanud KIK projektirahastuste võimalusi. Ka…

04.10.2021

1.SEPTEMBER AVAB ÕPPEAASTA

 Juba palju aastaid on meil traditsiooniks, et lasteaiaperele olulistel tähtpäevadel kogunetakse Mirimaa lipuväljakule , et tunda rõõmu koosolemisest ja mõista, kui suure pere liikmed me kõik oleme! 1. september tähistab meie jaoks, lisaks tarkusepäevale, suurt perelisa – lasteaiateed alustavad uued, enamasti 3-aastased, midrimaalased! Meie ise oleme…

13.09.2021

SAUE VALLA NOORTEMALEVLASED TÖÖTASID KA MIDRIMAAL

Käesoleval aastal täitus Saue Valla Noortemaleval 25 tegutsemisaastat! (https://www.sauenoortekeskus.ee/voimalused/) Koostöö Saue Noortekeskuse ja Midrimaa vahel on aastatepikkune. Lisaks Midrimaa ja Noortekeskuse ürituste läbiviimisel tehtavale koostööle on juba palju aastaid oma esimesi töökogemusi saanud just Midrimaal terve hulk Saue linna ja selle ümbruskonna noori. Kuigi…

06.09.2021

KIK-i TOEL LOODUSRETKELE

Lasteaialaste keskkonnateadlikkust kujundavatele projektidele on võimalik taotleda kaasrahastust KIK´i keskkonnaprogrammist, kus toetatakse ka tegevusi atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse valdkonnas. Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel (https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonna-ja-kliimaprojektide-kaasrahastamine). Käesoleva aasta juunikuu keskpaik tõi…

06.09.2021

SÄRTS JÕUDIS MIDRIMAALE!

Igal aastal oleme Midrimaa koolieelikutele andnud esimesi teadmisi Laste õiguste konventsiooni kohta (https://www.lastekaitseliit.ee/et/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-oiguste-konventsioon/). Ülevaateid laste õigustest on erinevatel aastatel teinud mitmed meie lasteaia õpetajad ja õppealajuhataja Andra Salutee. Laste õigustest räägime tavaliselt lastekaitsepäeval, mis on 1.juulil. Aga et mitmed koolieelikud lõpetavad oma lasteaiatee juba…

06.09.2021

PROGETIIGER AITAB LAIENDADA ROBOOTIKA VÕIMALUSI

Juba mitmendat kevadet järjest avab Haridus- ja Noorteamet  ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvooru, kust lasteaiad, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused saavad taotleda toetust tehnoloogiaõppeks vajalike seadmete soetamiseks (https://harno.ee/progetiigri-programm). Käesoleval aastal avati taotlusvoor 12.märtsil. Oleme igal aastal püüdnud laiendada meie laste võimalusi uute robootika valdkonna vahendite soetamise kaudu. Ka lasteaia eelarvesse…

06.09.2021