RAHVUSVAHELINE TANTSUPÄEV OLI MIDRIMAAL RÜTMIKAS…

22.07.2022

Just nii mitmekesine ja lustiline, nagu juuresolev pildigalerii kajastab, oli tänavu rahvusvaheline tantsupäev Midrimaal!

Alguse sai tantsupäeva traditsioon aga Saue valla õppejuhtide ümarlaua kokkusaamisest kolm aastat tagasi, kui lepiti kokku, et oleks vahva midagi kõikides Saue valla lasteaedades korraga ette võtta – küll eraldi, aga ka koos! Ääsmäe lasteaia liikumisõpetaja ja õppejuht Marge Lille tegi ettepaneku tähistada üheskoos just seda päeva! Mõte sai kiiresti tiivad ja samas valmis ka kokkulepe, et igas lasteaias filmitakse ühistantsimine üles ja nendest klippidest valmib Saue vallal laste rahvusvahelise tantsupäeva video.

Nii on see olnud juba kolm aastat ja valminud videod on jõudnud veebilinkide kaudu ka lastevanemateni.

Midrimaal oleme pidanud oluliseks, et sellel päeval lapsed üheskoos tantsida saaks! Igal aastal oleme seda teinud erineval viisil – muusikalistest mängudest Kaera-Jaani tantsimiseni.

Sel aastal läks nii, et lapsed said nautida üksteise rütmikategevustes selgeks õpitud liikumisi. Liikumisõpetajad Ave ja Pille olid lastele selgeks õpetanud päris keerukad ja eripalgelised rütmilised liikumised!

Videod said vahvad ja lastele mõnus mälestus tantsupäevast. Aga et rahvusvaheline tantsupäev on ellu kutsutud (muuhulgas!) ühisest tantsimisest rõõmu tundmiseks, siis lõpetas selleaastase tantsupäeva kogu sel päeval lasteaias olnud lastepere “Tibutants”, millest tehtud amatöörvideo jääb siin kirjutatut ilmestama…

You Might Also Like