POKUD

Õpetaja Liisa Ojapõld

Õpetaja assistent Andrea Palmsaar

Õpetaja abi Moonika Kask

e-post: pokud@sauemidrimaa.ee

Telefon: 56052056