POKUD

Õpetaja Liisa Ojapõld

Õpetaja Glooria Kallas

Õpetaja abi Moonika Kask

e-post: pokud@sauemidrimaa.ee

Telefon: 56052056