SAUE VALLA NOORTEMALEVLASED TÖÖTASID KA MIDRIMAAL

06.09.2021

Käesoleval aastal täitus Saue Valla Noortemaleval 25 tegutsemisaastat! (https://www.sauenoortekeskus.ee/voimalused/)

Koostöö Saue Noortekeskuse ja Midrimaa vahel on aastatepikkune. Lisaks Midrimaa ja Noortekeskuse ürituste läbiviimisel tehtavale koostööle on juba palju aastaid oma esimesi töökogemusi saanud just Midrimaal terve hulk Saue linna ja selle ümbruskonna noori.

Kuigi sel aastal saime Midrimaal covidist tingitud olukorra tõttu vastu võtta tavapärasest vähem noori (vaid kuus töömalevlast varasema 17 asemel), rõõmustasime siiski, et maleva korraldajad mõistsid meie muret suure hulga malevlaste lastega kokkupuutevõimaluse osas, ja suutsid mitmele Midrimaale tööle tulla soovinud noorele leida rakendust teiste Noortekeskuse koostööpartnerite juures.

Ka sel aastal olid Midrimaal esimest töökogemust saamas kuus Saue valla noortemalevast – Kirsy, Mia, Liisbet, Hanna-Liina, Brigitta ja Anne-Liine. 

Tüdrukute ülesandeks oli abistada meie rühmameeskondi õppeaastaks valmistumisel: malevlased olid abiks suurpuhastuse tegemisel, mänguasjade sorteerimisel ja  lasteaia raamatukogu korrastamisel, Lego Educational ja Lego StoryStarter komplektide töökorda seadmisel. Mõned tööpäevad möödusid ka laste liivakaste õppeaastaks ette valmistades.

Malevlased said Midrimaal erinevaid töökogemusi, võibolla ka uusi tutvusi, ehk ka uusi oskusi (ja seejuures ka raha teenida), ning meie oleme tänulikud abiväe eest, eriti, kui see on nii kohusetundlik ja pühendunud kui sel aastal! 

Oleme Saue Noortekeskusele tänulikud sellise koostöövõimaluse eest!

You Might Also Like