TÄNAME EHITAJAID!

29.09.2020

Kolmapäeval, 2.septembril, oli Midrimaa muusikasaalis pidulikum kui tavaliselt.

Lasteaiapere tänas Megaron-E As esindajaid ja ehitusjärelvalvet teinud P. P. Ehitusjärelvalve OÜ spetsialisti Helmut Reiss´i meie lasteaia fassaadi renoveerimise ja energiatõhusamaks muutmise projektiga lõpule jõudmise puhul.

Ettevalmistused ehitustöödeks said alguse juba 2018.aasta algul, kulgedes läbi projektimuudatuste ja rahastusvõimaluste kaalumise käesoleva aasta augustikuu lõpuni.

Täname Saue valda lisarahastuse leidmise eest, mis võimaldas lisaks projketis ettenähtud töödele ära teha ka mitmeid vähemmahukaid, kuid väga olulisi remonditööid Midrimaal.

Lõpptulemusena sai soojustuse ja uue kuue Midrimaa maja vanem osa. Selles majaosas ehitati ümber ka ventilatsioon ja küttesüsteem. Päästvat päikesevarju pakuvad rühmadele kuumadel päevadel nüüd puldiga juhitavad aknakatted.

Üks väga oluline remondiperiood on Midrimaal lõppenud. Täname hoolekogu toe eest remondiaja töökorralduse selgitamisel lapsevanematele, lapsevanemaid mõistva suhtumise eest pidevate muutustega kokku puutumisel ning Midrimaa personali sellel pingelisel ajal toimetulemise eest!

Tundus, et kõige põnevam oli kogu remondiaja jooksul lastel, kes said uusi kogemusi maja erinevates ruumides tegutsedes ja tavarutiinist erinevaid tegevusi läbi tehes.

Remonditööd Midrimaal ei ole kaugeltki veel lõppenud! Ees ootavad uued projektid ja kaasaegsete lahenduste rajamine kogu hoone erinevates osades ja ruumides. Aga tänu äsja lõppenud remonditöödele omame olulist kogemust töö korraldamiseks eritingimustes.

Täna saame aga nautida suurt palju soojemaid ruume, kus on tuntavalt puhtam õhk ja tõhusam ventilatsioon.

TÄNAME EHITAJAID!

 

You Might Also Like