UUEL AASTAL UUE HOOGA …

10.09.2019

2.SEPTEMBRI HOMMIKUL SAID MIDRIMAA ÕUEL TAAS KOKKU KÕIK RÜHMAPERED. Lapsi ja töötajaid tervitas õppeaasta alguse puhul direktor Diana Kuntor.

Piduliku päeva puhul heiskasid lasteaia lipu koolieelikute rühmade töötajad.

Sellest sügisest alates õpivad ja veedavad meie lasteaias koos lastega oma päevi uued kaaslased: Sõbralik Sandra, Korralik Kaarel, Enesekindel Eneli, Püsiv Peeter ja Optimistlik Oskar – lapsed uuest alushariduses laste sotsiaalseid oskusi kujundavast metoodikast Sa Suudad Seda! (https://tarkusekoolitus.ee/opetaja/ )

Käesoleval õppeaaastal alustatakse kõikides Midrimaa aiarühmades selle uue metoodika ellurakendamist, et õpetada lastele võtma vastutust oma õpingute, käitumise ja emotsionaalse heaolu eest, tõsta laste õpimotivatsiooni ja saavutamistahet, aidata lastel arendada positiivseid suhteid ja positiivset käitumist, saavutada parem vaimne tervis ja heaolu.

Väga suur roll uue metoodika rakendumises on koostööl lapsevanematega: õpime üheskoos märkama ja tunnustama olukordi, kus laps on saanud hakkama oma tugevate emotsioonide, eneseteenindamise keerukohtade või mõne muu uue oskusega! Vahel kulub iseendalegi sisendada – Sa Suudad seda! – ja teha teoks ettevõtmisi, milleks varem julgusest puudu on jäänud.

Esimest korda oleme oma perega olukorras, kus osa maja ruumidest on veel remondis. Loodame juba oktoobrikuus olla tagasi oma ruumides! Seni aga kinnitame endile ja lastele – me suudame selle keerulise aja üle elada! Saame uusi kogemusi, uusi tutvusi ning teadmise hilisemaks, et oma rühamtuba on ikka kõige armsam ja kindlam paik, kus sõpradega koos kooliküpseks sirguda!

PÕNEVAT, SOOJA, HUVITAVAT, LOOVAT JA SÕBRALIKKU ALANUD ÕPPEAASTAT KÕIGILE MIDRIMAALASTELE!

 

You Might Also Like