KIK-i TOEL LOODUSRETKELE

06.09.2021

Lasteaialaste keskkonnateadlikkust kujundavatele projektidele on võimalik taotleda kaasrahastust KIK´i keskkonnaprogrammist, kus toetatakse ka tegevusi atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse valdkonnas.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel (https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonna-ja-kliimaprojektide-kaasrahastamine).

Käesoleva aasta juunikuu keskpaik tõi Midrimaale teate, et SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 15.06.2021 koosolekul toetada Midrimaa lasteaia projekti “Hakkamasaaja looduses” rahastustaotlust 1 000.00 euroga. 
Projekti rahastatakse keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10
Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” ja KIKi nõukogu otsuse järgi. 

“Hakkamasaaja looduses” (https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/hakkamasaaja-looduses-0) on õpperetk Ubari Loodustarkuse Keskust ümbritsevasse loodusesse, kus õpitakse valmistama okstest onni, süütama tikuta lõket, keedetakse teed ja soovi korral ka suppi lõkkel. Kuidas saada hakkama looduses kui oled eksinud?… Tutvustatakse võtteid, mida rakendatakse looduses eksimise situatsioonis ning sellisesse olukorda sattumise vältimiseks.

Midrimaa koolieelikute rühmade – Lotte, Tõrukesed, Muumipere ja Täheke – lapsed saavad osa põnevast ja uusi kogemusi/teadmisi pakkuvast rännakust 21. ja 23.septembril, käesoleval aastal!

You Might Also Like