KIK

Lasteaialaste keskkonnateadlikkust kujundavatele projektidele on võimalik taotleda kaasrahastust KIK´i keskkonnaprogrammist, kus toetatakse ka tegevusi atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse valdkonnas.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel (https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonna-ja-kliimaprojektide-kaasrahastamine).