KODUKORD

Kodukord_täitmiseks kohustuslik

NB! Lasteaial on suur õueala, millel asuvad atraktsioonid on vanusepõhised.

Kui lapsele tullakse lasteaeda järgi ning laps viibib veel pärast seda lasteaia territooriumil (sh kasutab õue mänguvahendeid), vastutab lapse turvalisuse eest lasteaia õuealal lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik.

Õueala mänguvahendite kasutamisel (ronilad, kiiged jms) tuleb arvestada laste vanuse, riietuse ja ilmastikutingimustega. Mängualade kasutamisel on kohustus lähtuda eakohasusest.

Õueala plaan vanusegruppide kaupa