HUVITEGEVUS

Saue Vallavarahaldus annab rendile meie lasteaia erinevaid  ruume. Renditud ruumides pakutakse erinevate teenusepakkujate poolt lasteaialastele mitmesuguseid huvitegevuses osalemise võimalusi.

  • Lasteaias tegutsevate huviringide töökorralduse ja info jagamisega tegelevad ringide juhendajad.

  • Lasteaias saavad huviringid tegutseda ajavahemikus 16.30 – 17.30.

  • Lapse huviringidesse viimise ja toomise eest vastutavad ringide juhendajad ning lapsevanemad.

Huvitegevust pakkujate info on õppeaasta alguses (septembrikuus) kättesaadav rühmade stendidel.