MEIE ÕUEALA SAAB UUE KUUE!

03.06.2022

Juba 2021. aasta sügisel said alguse ehitustööd meie lasteaia vahetus läheduses. Oktoobrikuus algas usin ehitustöö täiendavate parkimiskohtade loomiseks lapsi lasteaeda toovate vanemate ja personali autode parkimisvõimaluste laiendamiseks. Ka nägi tööde teostamiseks koostatud projekt ette laste jaoks olulise busside parkla väljaehitamist ning uue prügimaja paigutamist meie õuealale.

Senised võimalused olid juba ammu ajale ja vajadusele jalgu jäänud.

Töid teostati väga kiiresti ja juba detsembrikuus oli võimalik lasteaia kõrval, uues parklas parkida ja uus prügimaja oma kohale asetada… Ja siis võttis võimust talv koos lume ja tuiskudega ning uue parkimiskorralduse said tööde teostajad maha märkida alles käesoleva aasta väga jaheda kevade maikuus.

Parkla laiendamise projektiga peaaegu kolmekordistus parkimiskohtade arv lasteaia vahetus läheduses. 

2021.aasta aprillikuus algasid ehitustööd Midrimaa õuealal. Esimesena demonteeriti olemasolevad mänguvahendid, teostati arboristitööd ja 18.aprillise löödi sõna otseses mõttes kopp maasse, et viia ellu lasteaia õueala täieliku renoveerimise projekt meie laste õuemänguvõimaluste kaasajastamiseks.

Vahva õueala renoveerimise projekt valmis lasteaiapere, Saue valla spetsialistide ja projekteerijate tiheda koostöö tulemusena. Jälgime suure huviga, kuidas projektis planeeritud õueala oma ilmet võtma hakkab! Üks asi on see, kui kavatsused on paberil, hoopis teine aga see, kui õuealal reaalsed muutused toimuma hakkavad …

Kõik midrimaalsed on põnevil – milline meie õueala ehitustööde lõppedes päriselt välja nägema hakkab! Ja seekord on õueala planeeritud nii, et oma lasteaias veedetud 4-5 aasta jooksul saavad kõik lapsed mängida kõigis erinevates mängukeskustes, mis on gruppidesse koondatud just kasutajate vanust/kasvu/võimeid arvestades.

Juba käesoleva aasta oktoobrikuuks loodame oma silmaga näha, kuidas meie ühised ideed elusuuruses välja näevad!

Soovime ehitajatele jõudu ja püsivaust meie soovide ellu viimisel!

You Might Also Like