PEAME OLEMA TULEST TARGEMAD!

06.12.2019

Väga oluliseks traditsiooniks lasteaia õppeaastas on saanud koostöös PÄÄSTEAMETIGA läbiviidav koolieelikute tuleohutusalane õppepäev.

Sel aastal toimus õppepäev 18.oktoobril, kui meie lasteaia koolieelikutele saabusid külla Keila komando päästjad.

Koolieelikutele räägiti erinevatest ohtudest, mida toob endaga kaasa tule kasutamine. Lastega koos arutati teemal – kuidas peab käituma, et ei tekiks tuleohtlikke olukordi, ning mida teha siis, kui tuli on siiski puhkenud.

Kuna tuleohutusest räägitakse lastega ka lasteaia nooremates vanusegruppides, siis said lapsed näidata ka oma teadmisi tuleohutusest.

Laste jaoks on sarnastel õppepäevadel kõige põnevam vahetult uurida päästjate varustust ning viibida päästeauto rooli taga! Suures ootusärevuses suutis iga laps oma järje ära oodata!

Peame koostööd Päästeametiga väga oluliseks ja oleme tänulikud, et raskele tööle vaatamata leitakse aega käia lasteaedades oma tegemisi tutvustamas ning  tuleohutusalast   ennetustööd tegemas.

You Might Also Like