PILVEKE

Õpetaja Liis

Õpetaja Siret

Õpetaja abi Ruth

e-post: pilveke@sauemidrimaa.ee

Telefon: 51999542