ORAVAKESED

Õpetaja Mailis Lumi

Õpetaja Kati Haarakalju

Õpetaja abi Veronika Pusi

e-post: oravakesed@sauemidrimaa.ee

Telefon: 56045824