POKUD

Õpetaja Helina

Õpetaja Andrea

Õpetaja abi Moonika

e-post: pokud@sauemidrimaa.ee

Telefon: 56052056