POKUD

ÜHESKOOS EDASI!

Õpetaja

Õpetaja assistent Kerstin

Õpetaja abi Moonika

e-post: pokud@sauemidrimaa.ee

Telefon: 56052056