SIPSIK

Õpetaja Anu Mälk

Õpetaja assistent Anette Jürisoo

Õpetaja abi Ave Veske

e-post: sipsik@sauemidrimaa.ee

Telefon: 54665635