TÄHEKE

Õpetaja Heivi Metsaru

Õpetaja Tiina Vahtra

Õpetaja abi Evelin Tippel

e-post: taheke@sauemidrimaa.ee

Telefon: 56880091