SAUE VALLA LASTE LUULERAAMAT

02.09.2021

Sellel aastal oleme paljudes eluvaldkondades keeruliste valikute ees, mida tingivad Covid-viirusest tulenevad piirangud. Nii sattus muutuste tuulde ka Saue valla laste emakeelepäevale pühendatud luulepäev Riisipere lasteaias.

Kuna Saue valla lasteaedade õppejuhid on mitmeid kordi aastas ühise ümarlaua ümber oma tööalaseid väljakutseid/kogemusi arutamas/jagamas, siis püüdsime üheskoos leida lahendust ka emakeelepäeva vääriliselt tähistada. Ideede otsingu protsessis jõudsime ühise otsuseni – käesoleval aastal väärtustame eesti keelt ise oma emakeeles luuletusi luues!

Õppejuhtide ümarlauas lepiti kokku, et iga meie valla lasteaiarühm püüab, kas koos lastega või võttes abiks ka peresid, luua ühe luuletuse! Edastati Juhis lasteaedadele.

Nii edastatigi lasteaedadesse info luuleraamatu koostamisest. Et kõik luuletused ühte väljaandesse ära mahuks ja kõigile huvilistele kättesaadavad oleksid, otsustati kokku panna veebiraamat! Lisaks luuletuse kirjutamisele oli ülesandeks see vormistada A4 formaadis paberile ning soovi korral teos ka illustreerida.

Saue valla 10 lasteaia laste luuleraamatu EMAKEELE KAUNIS KÕLA pani veebis kokku Nõlvaku lasteaia õppejuht Karolin Kabanen. Kõik lasteaiad said lõpuks veebilingi, mille kaudu on raamat loetav kõigile huvilistele: Saue valla laste luuleraamat“.

SELLISE SUURE ÜHISPROJEKTI KOGEMUS LASTEAEDADE VAHEL OLI ESMAKORDNE, AGA ANDIS KINNITUSE TEADMISELE, ET KUI KUIDAGI EI SAA, SIIS KUIDAGI IKKA SAAB!

Kindlasti võtame kõikide lasteaedadega üheskoos veelgi ette põnevaid koostegemisi!

You Might Also Like