VÄÄRTUSED ON IGAPÄEVAELU OSA

04.05.2022

Käesoleva õppeaasta jaanuarikuu kulges Midrimaal Sa suudad seda! metoodikale seatud fookuse tähe all. Midrimaa koridore kujundavate logolaste – Jüri, Mari ja Kati – kujutiste juurde seadsid SSS metoodika töögrupi liikmed mitmeid positiivseid sõnumeid, mis aitavad kujundada üksteisest hoolivat töö- ja õpikeskkonda.

Väikestes jutumullides koha leidnud sõnumite lugemine on usinamatele lasteaialastele juba jõukohane. Igal juhul märkasid lapsed kiiresti, et midagi ümbritsevas keskkonnas on muutunud ja palusid oma õpetajate abi tekstide lugemisel. Need sõnumid aitavad meeles pidada, kui väikestest asjadest sõltub see, et igas päevas oleks väike sära!

Lisaks nendele sõnumitele, palus Sa suudad seda töögrupp jaanuari lõpuks kõigil rühmadel kujundada koos lastega ühe plakati, millel on kujutatud rühma laste nägemus/arvamused Sa suudad seda metoodika nende endi poolt kujundamiseks valitud väärtuste kohta.

Loodame siiralt, et postitust illustreerivatel fotodel eksponeeritud plakatid räägivad iseenda eest! Lisaks väga oluliste väärtuste käsitlemisele on ehedalt näha ka laste loovus ja isiklik panus ühise tulemuse saavutamisse! Koostöös peitub jõud ja võlu! 

          

Väike lootus on, et meie laste kunstitöödest saavad nüüd osa ka Saue linna elanikud, sest peale lasteaia parkla laiendamist kulgeb kõnnitee otse meie näitusegalerii akende alt, nii et iga meie laste töödest kokkupandud näitust on ka edaspidi võimalik vaadata lasteaeda sisenemata!

You Might Also Like