ÜHISED VÄÄRTUSED

MOTIVEERIV

MARI

JULGE

JÜRI

KOOSTÖÖ

KATI

 • MÄRKAN POSITIIVSET JA TUNNUSTAN SEDA
 • MINU KÄITUMINE ON TEISTELE EESKUJUKS
 • ERIARVAMUSTE KORRAL OLEN AVATUD JA AITAN LEIDA LAHENDUST
 • TUNNEN RÕÕMU ÜHISTEGEVUSTEST JA OSALEN NENDES AKTIIVSELT
 • JULGEN KÜSIDA, UURIDA JA ARVAMUST AVALDADA TOETUDES KOKKULEPITUD VÄÄRTUSTELE
 • JULGEN PROOVIDA JA KATSETADA NING EKSIMUSTEST ÕPPIDA
 • USALDAN ENNAST JA TEISI – VÕTAN VASTUTUSE OMA OTSUSTE JA TEGUDE EEST
 • LOON JA HOIAN MIDRIMAA POSITIIVSET KUVANDIT
 • AUSTAN JA JÄRGIN KOKKULEPPEID
 • TEEN AKTIIVSELT KOOSTÖÖD ÜHISTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
 • HOIAN JA KASUTAN HEAPEREMEHELIKULT MEIE VARA NII TOAS KUI ÕUES
 • HOIAN MIDRIMAA TRADITSIOONE JA OLEN VALMIS UUENDUSTEKS