VAIMSELE TERVISELE PÜHENDATUD TERVISENÄDAL

22.10.2020

Sügisene tervisenädal toimus Midrimaal 12-16.oktoobril. Seekord oli meie tervisenädal  planeeritud vaimse tervise väärtustamisele ja parendamisele.

Iga sügis tekitab inimestes erinevaid tundeid, mis võivad olla seotud erinevate sensoorsete kogemustega – uus algus ja uus hingamine, värviderohkus, pimedus, vihm, külm, tuul ja hallahommikud.

Inimese areng on tihedalt seotud tema meelte arengu ja seisunditega, seepärast on oluline arendada kõiki meeli: nägemist, kuulmist, kompimist, haistmist ja maitsmist. Meeleelundid on selleks, et tajuda ümbrust, võtta vastu otsuseid ja säilitada kontakt keskkonnaga.

Sellega seoses pakkus Midrimaa tervisemeeskond kolleegidele ideesid, millega tervisenädalal tegeleda võiks.

Esmaspäeval koguneti taas lasteaia lipuväljaku ümber, et tunda rõõmu üheskoos olemsisest, kaaslase käest kinni hoidmisest ja üheskoos suure lainetuse liikumapanemisest. Väike liblikakallistus iseendale ning suurem kallistus kõrval olevale kaaslasele juhatasid sisse meie tervisenädala tegemised.

Liikumistegevused toimusid sel nädalal tavapärastel aegadel , kuid sisu oli kindlasti erinev tavapärasest: 4-7-aastased lapsed said oma õuetegevustes kogeda, mida tähendab liikuda pimesi ja mis tundeid see tekitab. Ka said lapsed kogeda, mis tunne on juhtida kaaslast, kui see mitte midagi ei näe – kui palju ja millist abi ta siis tegelikult vajab. Ka erinevate materjalide ja pindade kompimine pimesi oli kogemus, mis tõi palju elevust ja erinevaid emotsioone.

2-4-aastased lapsed said liikumistegevustes võimaluse läbida meie liikumissaali ülesseatud tunnetusrajal, mis võimaldas kogeda erinevaid pindasid, kõrgusi, hämarust. Tegevusse rakendati ka kuulmis-, kompimis- ja haistmismeeled.

Tervisemeeskond tegi rühmadele ka ettepaneku nautida sel nädalal tavapärasest rohkem õuesviibimist ning anda lastele võimalus kogeda ja kirjeldada, kuidas nad tajuvad ümbritsevat just erinevate meelte kaudu ning katsetada, mis juhtub siis, kui ühte iga päev kasutuses olevat meelt (nägemine, kompimine vms) äkki kasutada ei saa …

Lisaks tervisemeeskonna poolt kavandatud tegevustele edastati rühmadele ka info vaimsele tervisele suunatud veebikeskkonnast https://peaasi.ee/ ning selle kaudu pakutud tegevuskava „Kuidas sisustada 15 minutit enda ja teiste vaimse tervise heaks lasteaedades ja algklassides“. Lisaks leiab sellelt veel toredaid tunnikavasid, töölehti ja harjutusi.

Vaimse tasakaalu hoidmine aitab hoida tervena meie suhted nii kodus kui töökeskkonnas, seepärast on oluline sellele valdkonnale taas tähelepanu pöörata ja sellesse panustada.

Järgmine tervisenädal toimub Midrimaal juba 2021.aasta jaanuarikuus. 

 

You Might Also Like