VANEMA POOLT KAETAVA OSA MÄÄR

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

LAPSE TOIDUKULU PÄEVAMASKUMUSE KOMPENSEERIMISE KORD

https://www.riigiteataja.ee/akt/411092018089

Alates 2021 saab ARNO e-keskkonnas taotleda ka Saue valla lasteaia kohatasu soodustust.

Soodustuse saamise tingimused ei ole muutunud. Taotlus tuleb esitada, kui vanem kasvatab last üksinda, ent rahvastikuregister seda ei kajasta või peres kasvab kolm või enam alaealist last või tegemist on kärgperega.

Taotluse saab ARNOs esitada lapsevanem. Sisseloginud kasutajal on rubriigis „Minu lapsed“ vastav nupuke. Taotluse esitamiseks peab lapsel olema kinnitatud lasteaiakoht. Soodustus hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kuust juhul, kui soodustuse saamise aluseks olevad tingimused on täidetud. Ajakohane info on avaldatud ka valla kodulehel.

Varem esitatud taotlusi ei pea uuesti esitama! 

See info on oluline eelkõige neile vähemalt 3-lapselistele peredele või kärgperedele, kes ei ole veel soodustust taotlenud. Põhjusel, et puudus sissekirjutus jooksva aasta 1. jaanuari seisuga või perre on sündinud kolmas laps. Ka jaanuaris ja järgnevatel kuudel on võimalik taotlus esitada, kuid arvestada tuleb sellega, et soodustus rakendub järgmisest kuust.

Uuel aastal on plaanis alustada lasteaia kohatasu arvete saatmisega ARNOs.  Kõik soodustused arvestab ARNO vastavalt meie korrale.