OSALUSTASU SAUE VALLA MUNITSIPAALLASTEAIAS

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 2024. aasta 1. jaanuarist töötasu alammääraks 820 eurot.

Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% töötasu alammäärast, mis on alates 2024. aasta 1. jaanuarist 164 eurot.

Sellest tulenevalt on Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

  • täisosalus 164 eurot;

  • 50%-suurune soodustus 82 eurot;

  • 75%-suurune soodustus 41 eurot.

Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

Soodustuse saamise tingimuste kohta on võimalik infot saada Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist i haridusspetsialist Lily Roop´i käest: lily.roop@sauevald.ee

Majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust (tingimused: leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära 600 eurot ja rahvastikuregistri järgne elukoht Saue vallas vähemalt 6 kuud). Kontaktisik lastekaitsespetsialist Liis Tooming: liis.tooming@sauevald.ee

Jaanuarikuu kohatasu arved saadetakse välja pärast 15. jaanuari, kuna toimub sissekirjutuste masskontrollimine.