LASTEAIAST

Saue lasteaed Midrimaa on Saue linnas asuv Saue valla munitsipaallasteaed, mis asub  1986. aastal algselt 12-rühmaliseks ehitatud majas. 2005. aastal sai hoone 4 rühmaga juurdeehituse. 30.septembril 2013 lisandus 16 rühmale ajutiselt kaks moodulrühma, mille tulemusena oli lasteaias kolme aasta jooksul (2016.aasta kevadeni) kokku 18 rühma.  2017.aasta suvel valmis B-tiiva katusealuste kinniehitamise tulemusena asutuse 17. rühm. Lasteaias käib ligi 340 last ja töötab ligi 7o inimest.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub Saue lasteaias eesti keeles. Midrimaa õppetegevuse aluseks on riikliku õppekava põhjal koostatud Saue lasteaed Midrimaa õppekava. Lasteaia edasised arengusuunad on planeeritud arengukavas. Saue lasteaia tööd aitab korraldada lapsevanematest koosnev aktiivne ja toetav hoolekogu.
Lasteaias läbiviidavad õppetegevused lähtuvad üldõppe põhimõtetest. Ettevõtmised on mängulised ja lapse individuaalsest arengust lähtuvad. Saue lasteaias on lastel turvaline ja lõbus ning vanemad usaldavad lasteaia töötajaid. Koostöö peredega on pidev ja aktiivne.
Lasteaial on ühistel väärtustel põhinev kodukord ja õuereeglid. Lasteaias valitseb soe, turvaline ja kodune õhkkond. Lasteaia töötajad teevad koostööd erinevate Saue valla allasutustega. Nii on tagatud ka laste rahulik ja turvaline üleminek lasteaiast kooli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meie lasteaia eripära

Saue lasteaed Midrimaa on üks Eesti suuremaid ühes hoones paiknevaid lasteaedu. Suur ja kaasaegne lasteaed pakub laste iseseisvaks kujunemisel häid võimalusi.
Lasteaias on kasutusel Sirje Toompere Midrimaa laul, mille õpivad selgeks kõik lapsed ja töötajad. Seda lauldakse ühiselt kõikidel tähtpäevadel. Lasteaias on eraldi võimlemissaal ja saal muusikategevuste ning erinevate ettevõtmiste jaoks.

Erilist tähelepanu pööratakse lasteaias tervisedendustööle. Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga alates 2010.aastast. Kiusamisest Vaba lasteaia programmiga liituti  2013.aastal. Lisaks rühmaõpetajatele viib vastavalt terviseõpetuse ainekavale rühmades terviseteemalisi õppetegevusi ja mänge läbi tervisedendaja. Lasteaia menüü on tasakaalustatud. Alates 2015.aasta 1.jaanuarist on laste toitlustamine üle antud lepingulistele toitlustusettevõtetele.

Lasteaeda ümbritseb suur õueala, mida järjepidevalt vastavalt eelarveliste vahendite võimalustele hooldatakse ja kaasajastatakse Saue Vallavarahalduse poolt. Suur ja hästikomplekteeritud õueala võimaldab läbi viia mitmekülgseid sportlikke tegevusi. Kõik lapsed osalevad liikumistegevustes vähemalt kaks korda nädalas ning üks nendest tegevustest toimub õues. Meie lasteaial on ka väga korralik suusavarustus, millega koolieelikud sobivate ilmade korral saavad teha tutvust suusatamise esmaste oskustega.

Traditsioonilised sportlikud ettevõtmised lasteaias on sügisene spordinädal kõikidele vanuserühmadele, maastikumängud, orienteerumine, jooksuvõitlused;
kevadine ja sügisene ujumine Saue basseinis, milles osalevad 5-7-aastased lapsed;
talispordinädal kõikidele vanuserühmadele;
kevadine spordinädal, osalemine üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval Audentese Spordikoolis, kus meie lasteaia võistkond on kolmel korral saavutanud I koha!

Saue lasteaed asub Saue linna servas. See annab lastele head võimalused viibida looduses. Kasutatakse erinevaid õuesõppe võimalusi. Looduse ja keskkonnaga seotud teemad mängitakse ja arutletakse lastega läbi õues. Õues õppimisel näeb ja kogeb laps kõike ehedana enda ümber ja õpib austama Elu.

Olulise koha lasteaias on omandanud robootika võimaluste kasutamine õppetegevuses. Kasutusel on Lego WeDo1, Lego Education harivad klotsid ja Bee-Bot robotmesilased ning mitmed teised, aina uuenevad robootika vahendid.

Alates 2016.aasta septembrist on lasteaias kasutusel veebipõhine dokumendihalduskeskkond eLasteaed.ee , 2018.aasta 1. septembrist toimus üleminek keskkonna eliis.ee kasutusele.

Saue lasteaia lõpetanud lapsed on avatud, rõõmsad ja aktiivsed ning soovivad kooli minna.

Mida laps näeb- seda ta mäletab
Mida laps kogeb- seda ta mõistab
Mida laps kuuleb- selle ta unustab

/Confucius/