KRÕLL

Õpetaja Merike Malkus

Õpetaja assistent Maila Alpius

Õpetaja abi Elise Pärnpuu

e-post: kroll@sauemidrimaa.ee

Telefon: 56394236