PRIA

Meie lasteaias väärtustatakse laste suunamist ümbritsevat maailma märkama, uurima, võimaldades lapsel tajuda maailma erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Olulise osa õppe- ja kasvatustegevusest moodustavad õuesõpe, avastusõpe ja tervist väärtustavate tegevuste läbiviimine.

Eelnenud tegevuste kinnistamiseks on PRIA rahastusel juba kahel õppeaastal saadud rahastus ja viidud läbi 5-7-aastaste laste rühmadele õppereisid Saue lähedal asuvasse köögi- ja puuviljakasvatusega tegelevasse Sagro aiandisse ja Kadarbiku talusse, et lapsed saaksid vahetuid kogemusi ja emotsioone ning kinnistada omandatud teadmisi köögiviljade kasvatamisest ning töötlemisest. Projekti sisu näeb ette õppereisi köögi- või puuviljatalu või ettevõtte tootmisaladele, tootmisprotsessidega tutvumist, võimalusel toodete degusteerimist.

Lapsed saavad täiendavaid teadmisi puu- ja köögiviljade kasvatamisest, töötlemisest ja tarbimisest, tervislikust toitumisest. Õppereisil on võimalik näha erinevaid tööprotsesse, mis on vajalikud puu- ja köögiviljade jõudmiseks tarbijani, katmikaladel näpud ise ka mullaseks teha. Tegevuste kaasabil kujundatakse hoidlikku suhtumist loodusesse, toitu ning erinevate maitsete kogemise kaudu kujundatakse tervislikumaid toitumisharjumusi. 6-7-aastaste laste puhul on teist aastat tegemist jätkuõppega täiendamaks eelmisel õppeaastal Sagro aiandis saadud teadmisi köögiviljakasvatusest ja turustamisest.