EESTI VABARIIK 103!

02.09.2021

Meie kodumaa sünnipäeva tähistamisel tuli sel aastal olla loov ning leida senistest traditsioonidest erinevaid võimalusi koosviibimise korraldamiseks. Oli palju nuputamist, kuidas tähistada kodumaa sünnipäeva olukorras, kus suurte gruppide kogunemised on viiruse leviku tõttu keelatud. Rühmadega võis ju koos olla vaid õues viibides ja siiski võimalikult lühiajaliselt …

Väga kahju oli ära jätta juba traditsiooniks kujunevat Saue valla koolieelikute ühist Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamist Saue noortekeskuses, kus kõiki valla koolieelikuid tervitasid Saue valla juhid – vallavolikogu esimees Harry Pajundi, vallavanem Andres Laisk ja abivallavanem Andres Kaarmann.

Pidasime pikalt aru, kuidas sel aastal siis toimida nii, et kodumaa sünnipäeva erilisus lastele kauaks meelde jääks. Otsused tulid ajapikku ja teostatult osutusid samavõrd võimsaks ja eriliseks kui eelmistel aastatel.

Kõigepealt filmisime kõigi meie lasteaia koolieelikute ja nende õpetajatega videotervituse kõigile Saue valla koolieelikutele, nende õpetajatele ja Saue valla juhtidele, mis edastati kõigile osapooltele 22.veebruaril, mil meie kokkusaamine oleks pidanud varasemate plaanide kohaselt toimuma.

Seejärel otsustasid koolieelikute õpetajad, et koos lastega minnakse siiski tervitama meie valla juhte.

Mõeldud-tehtud: 22.veebruari hommikul kell 10 hakkas Midrimaalt liikuma laste kolonn Saue vallamaja poole, et saada kokku valla juhtidega. Ligi 80-st lapsest ja nende saatjatest koosnevat kolonni märkas kindlasti iga sauelane, kes sel ajal linnas liikumas olid. Meie valla juhtide soe tervitus oli laste jaoks väga oluline ja lisas pidulikkust kodumaa sünnipäeva tähistamisse.

23.veebruaril kogunes lasteaiapere aga meie lipuväljakule, et ühiselt olla Eesti Vabariigi riigilipu heiskamise tunnistajad. Pidulikku hetke olid tulnud tunnistama ka mõned lapsevanemad. Ühine lipuheiskamine kodumaa sünnipäeva auks on olnud meil traditsiooniks juba mitu aastat. Seekordse lipuheiskamise tegi eriti pidulikuks aga see, et lippu heiskama oli tulnud üks meie lasteaia lapsevanem, kes kuulub Naiskodukaitsjate ridadesse.

Lasteaia direktor Diana Kuntor tervitas kõiki kohalesaabunuid Eesti Vabariigi saabuva sünnipäeva puhul. Üheskoos lauldi ka Eesti Vabariigi hümni ja Midrimaa laulu.

Nii mõneski rühmas kaeti sel päeval koos lastega väga pidulik laud, riietuti pidulikult ning tähistati väärikalt Eesti Vabariigi 103.sünnipäeva.

Loodame, et järgmisel aastal on meil siiski võimalus korraldada Saue valla koolieelikute vastuvõtt Saue Noortekeskuses.

 

You Might Also Like