KUIDAS SAADA TULEST TARGEMAKS?

22.07.2022

Eks ikka nii, nagu tarkuse kogumine käib: ise õppides, teadmisi korrates, praktikutelt õppides ja ise kogemusi saades …

Tuleohutusalased teadmised ja ohutu käitumine erinevates elulistes situatsioonides on olulised iga inimese jaoks. Ka lapsed peaksid teadma, mida teha erinevates ohuolukordades. Nii siis alustatakse selliste teadmiste kogumisega juba lasteaiaeas. Midrimaa headeks partneriteks laste tuleohutusalaste teadmiste kinnistamisel on juba pikka aega olnud Päästeameti Keila komando tuletõrjujad. 

Lisaks lasteaias õpitule, on koolieelikutel üle Eesti igal aastal võimalik saada uusi teadmisi tuleohu olukorras käitumiseks ja lähemalt tutvuda tuletõrjuja tööga. Kui päris tuletõrjeauto lasteaia õuele sõidab ja päris päästjad autost väljuvad, on kõigi laste huvi suur! Et aga päästja töövahenditega lähemalt tutvuma saaks minna, tuleb kasvada koolieelikuks … Praegu on see nii!

Midrimaa Tõrukeste ja Tähekese rühmad kohtusid Päästeameti Keila komando päästjatega juba 12.aprillil, Muumipere lapsed aga 11,mail. Laste huvi päris päästjate päris töö vastu on alati olnud väga suur! Küll oli lastel palju küsimusi meeste töö ja töövahendite kohta! Ja jätkus kannatust vastuseid lõpuni kuulata ka kõige kärsitumatel.

Lotte rühma laste huvi päästjate töö ja tegemiste vastu oli aga nii suur, et nemad käisid 9.mail Päästeameti Keila komando tööruumides kohapeal.

Oleme Päästeameti Keila komando päästjatele väga tänulikud, et nad oma raske ja vastutusrikka töö kõrvalt leiavad aega laste tuleohutusealaste teadmiste kinnistamiseks ja rikastamiseks! Püüame igal aastal anda omaltpoolt kõik, et selline koostöö jätkuks ka edaspidi!

You Might Also Like