MIS ON SURIMURIPÄEV?

10.05.2022

Ei midagi muud, kui üks vahva Midrimaa traditsioon, mis leiab tavaliselt aset igal aastal 1.aprillil – naljapäeval! Ja kui see kuupäev satub nädalavahetuse peale, ei ole üldse naljakas, aga ega seetõttu vahva, lasteaiaga põneval viisil tuttavaks saamise päev, veel toimumata jää – olenevalt valikutest toimuvad ettevõtmised siis kas 1.aprillile eelneval või järgneval päeval!

Ära jätta seda laste poolt alati oodatud päeva ju ometi ei saa!

Mis siis Surimuripäeval Midrimaal toimub? Lühike vastus – totaalne laste ränne kogu majas! Pikemalt – lapsed võivad selle päeva hommikupoolikul vabalt ringi liikuda lasteaia kõigis ruumides. Suuremad lapsed saavad kaasa ka õpetajate poolt koostatud ülesannete lehe – otsida üles või koguda kindlat infot, fakte, teadmisi majast – ning püüavad anda oma panuse selle töölehe täitmiseks! Väiksema staažiga midrimaalased liiguvad ringi vajadusel ühe oma rühma töötaja valvsa pilgu vaateväljas, et eksimishirm peale ei tuleks ja tagasitee rühma kindlapeale üles leitaks.

On juba väga pikk traditsioon olnud, et lapsed saavad külastada omal valikul teisi rühmasid, saale, spetsialistide kabinette, lasteaia raamatukogu jt ruume, kuhu nad päris iga päev ei satu. Kuna koroona-aeg on sundinud meid paaril aastal seda ettevõtmist oluliselt piirama, siis sel kevadel oli laste rõõm lasteaia uurimise võimaluse üle sedavõrd suurem. uudishimulikud ninakesed võivad sel päeval piiluda iga võimaliku lasteaiaruumi ukse vahelt ja silmapaaride omanikud võivad esitada küsimusi, milleks vastaja kuidagi valmis olla ei oska …

Kuidas me seda siis korraldame, Surimuripäeva, ma mõtlen!?

Kuna meil on 17 rühma ja 4 majatiiba, siis on esmatähtis laste turvalisus ringi liikumisel! Igast rühmast 1 töötaja jääb alati rühma, et juhendada ja vastu võtta majas liikuvaid lapsi, teine töötaja läheb varem kokku lepitud lasteaia osasse (nt koridoridesse, rühmavälistesse tegevusruumidesse) laste liikumist nn turvama (jälgib, et vabalt seiklevate laste liikumiskiirus ei ületaks turvalisuse piire …) ja kolmas töötaja liigub vajadusel rühma lastega (või mõne üksiku saatmist vajava lapsega) kaasa. Nagu fotodki näitavad, on päev täis põnevust ja julgemad rännumehed saavad ka direktori toolil istudes jalga puhata … Ja neid pillilugusid, mis sel päeval erinevatest instrumentidest kuuldavale tuuakse …, oh, seda katsetamise julgust ja põnevust! …

Uskuge, laste vabade valikute tulemuseks on üks väga põnev ja igal kevadel väga oodatud lasteaiapäev! Vahel jääb tunne, et kui mõni laps nelja lasteaia-aasta jooksul mingil põhjusel Surimuripäevadest osa ei saa, võib jääda tunne, et ta nagu polekski Midrimaal käinud …

Selle kevade Surimuripäeva iseloomustavad juuresolevad hetketabamised, mida õpetajad jõudsid muude tegemiste kõrvalt oma kaameratega kinni püüda … 

 

You Might Also Like