AASTATE VÄLTEL TEHTUD TÖÖ PÄLVIS TUNNUSTUSE

14.12.2021

10. detsembril tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus koole ja lasteaedu, kes teevad väärtuskasvatuse valdkonnas eeskujuväärivat tööd. Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames. https://www.eetikakeskus.ut.ee/et/uudised/vaartuskasvatuse-randkarikad-laksid-tapa-tartu-kohila-valla-haridusasutustesse 

Tänuüritusel võeti kokku programmide “Hea kool kui väärtuspõhine kool” ja “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” 2021. aasta voor ning anti üle tunnustusprogrammide märgised. Tänuürituse avas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Meie lasteaed pälvis HEA LASTEAIA TEERAJAJA 2021 tunnustuse teadliku väärtusarenduse ja koostöö väärtustamise eest lasteaias.

Tunnustusele on eelnenud tõesti aastatepikkune sisuline töö meie lasteaia ühiste väärtuste kaardistamisest 2018.aastal ja väärtuste kandmise näitajate kokku leppimisest  Innove ja ESF kaudu taotletud projektirahastuse toel.

Just 2018. aasta on meie lasteaias väärtuspõhise tegevuse alustamise osas märgiline! Alates sellest ajast on kogu meie tegevuse ja arengu planeerimise aluseks võetud just meie lasteaia põhiväärtused – JULGUS, MOTIVEERITUS ja KOOSTÖÖ. Ka hetkel kehtiva arengukava kandvaks teljeks on väärtuskasvatus ja meie laste sotsiaal-emotsionaalsete osakuste kujundamise filosoofia, mida kannab Sa suudad seda! metoodika.

10.detsembril saadud tunnustuse saamisele eelnes seitsme kuu pikkune sisulise analüüsi protsess, milles saime tuge Tartu Ülikooli eetikakeskuse kriitilistelt sõpradelt, kes aitasid meil täpsustada oma lasteaia väärtusanalüüsi fookust ning andsid nõu , millistesse lasteaia tegevuse aspektidesse peaksime antud tunnustusprogrammi raames sügavamalt sisse vaatama.

Kuigi koondanalüüsi kirjutas tervikuks lasteaia juhtkond, kaasati sellesse protsessi ka kogu personal. Et oma väärtusanalüüsi protsessiga mitte väga laiali valguda, keskendusime  seekordses süvavaates meie ühisele väärtusele KOOSTÖÖ. Ühistes ümarlaudades uurisime töötajatelt, kuidas meil lasteaias koostööga on, kuidas me sooviksime, et oleks ning kas seda, mida me ise saaksime ühise väärtusruumi hoidmiseks ära teha.

Üheskoos jõudsime arusaamani, et kuigi koostööd teeme igapäevaselt, on mitmeid võimalusi ühistegemiste sisukamaks ja kõiki osapooli haaravaks muutmiseks.

Tunnustusprogrammis osalemine aitas meil mõista, kui pika ja tulemusliku tee oleme oma lasteaia väärtusarenduses juba läbi käinud. Oma igapäevast tööd tehes ei lähe just iga päev süvitsi ühe või teise tegevusvaldkonna sisusse, kuid seekord lasteaia väärtusarenduse analüüsi tehes mõistsime, et väljakutsetest meie  teel  ühiste väärtuste sisulise kandmise poole puudust ei ole! Ja ometi on programmi kaudu saadud tunnustus selleks jõuallikaks, mis aitab meil üheskoos paremini teadvustada, milline on iga meie töötaja roll lasteaia väärtusruumi kujundamisel ja meie väärtuste kandmisel.

Koostöö annab võimaluse üksteist tundma õppida, julgust oma tugevusi töösse rakendada, kujundada usaldust. Just koostöö kaudu saame ellu rakendada ka teised kaks meie ühist väärtust – julgus ja motiveeritus. Kas ei toeta just koostegemised usalduse kasvu, et julgeda oma ideedega välju tulla? Ja kohe kindlasti toetab tulemuslikust koostööst saadud kogemus ja energia iga meie töötaja motivatsiooni olla parimaks eeskujuks lastele ja kolleegidele oma töös.

Oleme tõesti tänulikud saadud tunnustuse eest! Siit saab vaid edasi minna! Esimene Tartu Ülikooli eetikakeskuse  väärtuskasvatuse tunnustusprogrammis osalemine näitas samas, et minna on veel pikk tee, et ükskord pälvida VÄÄRTUSKASVATUSE LASTEAIA tiitlit …

 

 

You Might Also Like