SIPSIK

Õpetaja Anu

Õpetaja assistent Anette

Õpetaja abi Kadi-Mariina

e-post: sipsik@sauemidrimaa.ee

Telefon: 54665635