SIPSIK

Õpetaja Anu Mälk

Õpetaja Agnes Nuuma

Õpetaja abi Anette Jürisoo

e-post: sipsik@sauemidrimaa.ee

Telefon: 54665635