MESIMUMM

Liitrühm

Õpetaja Mariann Kängsepp

Õpetaja Siret Põldaru

Õpetaja abi Maria Paasik

e-post: midrimesimumm@saue.ee

Telefon: 54634174