MESIMUMM

Õpetaja Mariann Kängsepp

Õpetaja assistent Bayle Piibar

Õpetaja abi Hanna Rätsep

e-post: mesimumm@sauemidrimaa.ee

Telefon: 54634174