MESIMUMM

Õpetaja Mariann Kängsepp

Õpetaja Siret Põldaru

Õpetaja abi Ksenija Kisljakova

e-post: mesimumm@sauemidrimaa.ee

Telefon: 54634174