TERVISEDENDUS

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

tel_logoTervist edendavate lasteaedade võrgustiku areng sai alguse “Laste ja noorukite riikliku terviseprogramm aastani 2005” alaprojektist “Tervist Edendav Lasteaed” (projekt lõppes aastal 2005). Projekti raames väljatöötatud tervist edendava lasteaia mudelis on arvesse võetud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), rahvusvaheliste tervisedenduse programmide ja võrgustike (The European Network of Health Promoting Schools, Tšehhi Vabariigi projekti “The Healthy Kindergarden”) tõenduspõhiseid aluseid, soovitusi ning praktilisi kogemusi.

Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuulub 280 liiget.

Üle-eestilisse koostöövõrgustikku kuulub 19 paikkondlikku võrgustikku, mida koordineerivad ja nõustavad lasteaedade koordinaatorid.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.

Tervist edendava lasteaia põhimõtete ja tegevusvaldkondadega saab põhjalikumalt tutvuda siit.