HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM

Järelvalve teostaja on Haridus- ja Teadusministeerium.

Koduleht: https://www.hm.ee/et

Harjumaal teostavad järelvalvet lasteaedades

Piret Hiisjärv

e-post: piret.hiisjarv@hm.ee

Tel: 7354076; 56876436

Pärje Ülavere

e-post: parje.ylavere@hm.ee

Tel: 7350167; 53464448