LEPATRIINUD

Õpetaja Glooria Sepp

Õpetaja Sigrid Pukk

Õpetaja abi Maire Nugis

Rühma tugitöötaja Anna Makeev

e-post: triinud@sauemidrimaa.ee

Telefon: 54614098