ARVELDAMINE

Lapse lasteaia kohatasu arved esitab lapsevanematele e-posti teel omavalitsuse raamatupidamine.

Lapse toidupäeva maksumuse arved esitab lapsevanematele e-posti teel Baltic Restaurants Estonia AS.