ARVELDAMINE

Lasteaia kohatasu arved esitab lapsevanematele e-posti teel omavalitsuse raamatupidamine. Arvete alusel tasub lapsevanem lasteaiakoha kasutamise eest arvel märgitud kuupäevaks saadud arvel viidatud arveldusarvele.

Alates 01.03.2018 on Saue Vallavalitsuse arveldusarved.

Swedbank          EE532200001120155821

Danskebank      EE393300332810520008

Luminor             EE021700017001821116      

LHV Pank          EE097700771000592478      

SEB pank           EE781010220028782015

Lapse toidupäevade eest tasub lapsevanem Baltic Restaurants Estonia OÜ poolt lapsevanemale e-posti kaudu esitatud arve alusel tähtaegselt arvel toodud Baltic Restaurants Estonia OÜ arveldusarvele.