OSALUSTASU SAUE VALLA MUNITSIPAALLASTEAIAS

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 2022. aasta 1. jaanuarist  töötasu alammääraks 654 eurot. Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% töötasu alammäärast, mis on alates 2022. aasta 1. jaanuarist  130,8 eurot.

Sellest tulenevalt muutuvad ka Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

  • täisosalus 130,8 eurot;

  • 50%-suurune soodustus 65,4 eurot;

  • 75%-suurune soodustus 32,7 eurot.

Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse, ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

Soodustuse saamise tingimuste kohta on võimalik infot saada Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist või haridusspetsialist Lily Roop´i käest lily.roop@sauevald.ee.

Jaanuarikuu kohatasu arved saadetakse välja pärast 15. jaanuari, kuna toimub sissekirjutuste masskontrollimine.