OSALUSTASU SAUE VALLA MUNITSIPAALLASTEAIAS

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 2023. aasta 1. jaanuarist  töötasu alammääraks 725 eurot. Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% töötasu alammäärast, mis on alates 2023. aasta 1. jaanuarist 145 eurot.

Sellest tulenevalt muutuvad ka Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

  • täisosalus 145 eurot;

  • 50%-suurune soodustus 72,5 eurot;

  • 75%-suurune soodustus 36,25 eurot.

Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse, ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

Soodustuse saamise tingimuste kohta on võimalik infot saada Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist või haridusspetsialist Lily Roop´i käest: lily.roop@sauevald.ee

Majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust (tingimus: leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära 600 eurot). Kontaktisik lastekaitsespetsialist Liis Tooming: liis.tooming@sauevald.ee

Jaanuarikuu kohatasu arved saadetakse välja pärast 15. jaanuari, kuna toimub sissekirjutuste masskontrollimine.