JUHTKOND

Direktor  Diana Kuntor

e-post: diana.kuntor@sauemidrimaa.ee
Tel: 6596526

Majandusjuhataja Merike Veersalu

e-post: merike.veersalu@sauemidrimaa.ee

Tel: 6596472

Õppealajuhatajad Andra  Salutee ja Helgi  Vaher

e-post: oppejuht@sauemidrimaa.ee

Tel: 6596526