JUHTKOND

Direktor  Diana Kuntor

e-post: midrimaa@saue.ee
Tel: 6596526

Majandusjuhataja Merike Veersalu

e-post: midrimajandus@saue.ee

Tel: 6596472

Õppealajuhatajad

Andra  Salutee ja Helgi  Vaher

e-post: midriteadus@saue.ee

Tel: 6596526