HUVITEGEVUS

Läbi aastate on meie lasteaias tegutsenud mitmed erinevad huviringid. Huviringide läbiviijad rendivad lasteaia muusika- ja liikumissaali. Vajaduse korral kasutatakse ka I korruse õpetajate toa (salong, muusikatuba), väikese liikumissaali ja II korruse raamatukogu ruume.

Huviringide tegevus toimub siseruumides reeglina alates oktoobrikuust, kestes aprilli lõpuni. Detsembrikuus on tegevuste toimumises 2-nädalane paus. Huvitegevus viiakse läbi tööpäevadel ajavaheminkus 16.15-17.45.

Laste osalemine, nende huviringidesse minemine ja huviringist lahkumine, on huvitegevuse läbiviijate ja lapsevanemate omavahelise kokkuleppe alusel, arvestades laste turvalisust, lasteaia suurusest tulenevat logistilist keerukust ja lasteaia kodu- ning päevakorda.

Huvitegevus 2018-2019