HUVITEGEVUS

Läbi aastate on meie lasteaias tegutsenud mitmed erinevad huviringid. Huviringide läbiviijad rendivad lasteaia muusika- ja liikumissaali. Võimaluse korral kasutatakse ka I korruse õpetajate toa ja II korruse raamatukogu ruume.

Lastevanematel on olnud võimalus viia oma lapsed Saue poistekoori, Saue Jalgpalliklubi jalgpallitrenni, Taekwondo, showtantsuringi, Diva Tantsustuudio tantsuringi, teadusringi Kolm Põrsakest,  Tommy Mängukooli inglise keele ringi, lauluringi ja plokkflöödiringi.

2017/2018 õppeaasta huviringide toimumise täpsed ajad ja kontaktid selguvad oktoobrikuu alguseks.

Huviringide tegevus toimub siseruumides reeglina alates oktoobrikuust, kestes aprilli lõpuni. Huvitegevus viiakse läbi ajavaheminkus 16.15-17.45.

Laste osalemine, nende huviringidesse minemine ja huviringist lahkumine, on huvitegevuse läbiviijate omavahelise kokkuleppe alusel, arvestades laste turvalisust, lasteaia suurusest tulenevat logistilist keerkust ja  lasteaia kodu- ning päevakorda.