HUVITEGEVUS

Saue Vallavarahaldus annab rendile meie lasteaia erinevaid  ruume. Renditud ruumides pakutakse lasteaialastele mitmesuguseid huvitegevuses osalemise võimalusi.

  • Lasteaias tegutsevate huviringide töökorralduse ja info jagamisega tegelevad ringide juhendajad.

  • Lasteaias tegutsevad huviringid alustavad kell 16.15.

  • Lapse huviringidesse viimise ja toomise eest vastutavad ringide juhendajad ning lapsevanemad.

Huvitegevuse info on iga õppeaasta alguses (septembrikuus) kättesaadav rühmade stendidel.