HUVITEGEVUS

Huviringide toimumise ajad

Läbi aastate on meie lasteaias tegutsenud mitmed erinevad huviringid. Huviringide läbiviijad rendivad lasteaia muusika- ja liikumissaali. Vajaduse korral kasutatakse ka I korruse õpetajate toa (salong, muusikatuba) ja II korruse raamatukogu ruume.
Lastevanematel on varasematel aastael olnud võimalus viia oma lapsed Saue poistekoori, Saue Jalgpalliklubi jalgpallitrenni, Taekwondo, showtantsuringi, Diva Tantsustuudio tantsuringi, teadusringi Kolm Põrsakest, Tommy Mängukooli inglise keele ringi, Saue Muusikakooli ettevalmistusringi, lauluringi ja plokkflöödiringi.

Huviringide tegevus toimub siseruumides reeglina alates oktoobrikuust, kestes aprilli lõpuni. Huvitegevus viiakse läbi tööpäevadel ajavaheminkus 16.15-17.45.
Laste osalemine, nende huviringidesse minemine ja huviringist lahkumine, on huvitegevuse läbiviijate omavahelise kokkuleppe alusel, arvestades laste turvalisust, lasteaia suurusest tulenevat logistilist keerkust ja lasteaia kodu- ning päevakorda.

Lasteaia saalide võimalusi kasutavad peale lasteaia lahtioleku aega Saue Segakoor ja Kapell. Neljapäevade õhtutel kasutab saali Pilatese treeningrühm.