LASTEAIAST

Saue lasteaed Midrimaa on Saue linnas asuv Saue valla munitsipaal-lasteaed, mis asub 1986. aastal algselt 12-rühmaliseks ehitatud majas. 2005. aastal sai hoone 4 rühmaga juurdeehituse. 30. septembril 2013 lisandus 16 rühmale ajutiselt kaks moodulrühma, mille tulemusena oli lasteaias kolme aasta jooksul (2016.aasta kevadeni) kokku 18 rühma.  2017. aasta suvel valmis B-tiiva katusealuste kinniehitamise tulemusena meie lasteaia 17. rühm.

2022/2023 õppeaastal suurenes lasteaed taas – Kütise 4 asuvas hoones avati kaks 3-4-aastaste laste rühma – Midrimaa kasvas 19-rühmaliseks. Kütise tänava kaks rühma on tänaseks kolinud taas peamajja aadressil Koondise 23 ning Kütise 4 avatud 16. jaanuaril 2023 järgmine uus rühm. 2023/2024 õppeaastal avati taas uued rühmad – Koondise tänava majas toimetavad 19 rühma ning Kütise tänava majas kaks rühma.

Saue lasteaed Midrimaa kasvas alates 2023/2024 õppeaastast 21-rühmaliseks lasteaiaks.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub Saue lasteaias eesti keeles ning selle aluseks on riikliku õppekava põhjal koostatud Saue lasteaed Midrimaa õppekava. Lasteaia edasised arengusuunad on planeeritud arengukavas. Saue lasteaia tööd aitab korraldada lapsevanematest koosnev aktiivne ja toetav hoolekogu.
Lasteaias läbiviidavad õppetegevused lähtuvad üldõppe põhimõtetest. Ettevõtmised on mängulised ja lapse individuaalsest arengust lähtuvad. Saue lasteaias on lastel turvaline ja lõbus ning vanemad usaldavad lasteaia töötajaid. Koostöö peredega on pidev ja aktiivne.
Lasteaial on ühistel väärtustel põhinev kodukord ja õuereeglid. Lasteaias valitseb soe, turvaline ja kodune õhkkond. Suurt tähelepanu pöörame ka laste sujuvale ja turvalisele üleminekule lasteaiast kooli.

Meie lasteaia eripära

Saue lasteaed Midrimaa on üks Eesti suuremaid lasteaedu. Suur ja kaasaegne lasteaed pakub laste iseseisvaks kujunemisel häid võimalusi.
Lasteaias on kasutusel Sirje Toompere Midrimaa laul, mille õpivad selgeks kõik lapsed ja töötajad. Seda lauldakse ühiselt kõikidel tähtpäevadel. Meil on eraldi võimlemissaal ja saal muusikategevuste ning erinevate ühiste ettevõtmiste jaoks.

Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga alates 2010.aastast. Kiusamisest Vaba lasteaia programmiga liituti  2013.aastal ning 2019.aastast rakendatakse kogu lasteaias laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut toetavat metoodikat Sa Suudad Seda!

Alates 2015.aasta 1.jaanuarist on laste toitlustamine üle antud lepingulistele toitlustusettevõtetele.

Lasteaeda ümbritseb suur õueala, mis läbis täieliku renoveerimise 2022.aasta kevad-suvel. Suur ja kaaaegne õueala võimaldab läbi viia mitmekülgseid sportlikke tegevusi. Kõik lapsed osalevad liikumistegevustes vähemalt kaks korda nädalas ning üks nendest tegevustest toimub õues. Meie lasteaial on ka väga korralik suusavarustus, millega koolieelikud sobivate ilmade korral saavad teha tutvust suusatamise esmaste oskustega.

Traditsioonilised sportlikud ettevõtmised lasteaias on sügisene spordinädal kõikidele vanuserühmadele, maastikumängud, orienteerumine, jooksuvõitlused;
kevadine ja sügisene ujumine Saue Spordihoone basseinis, milles osalevad 5-7-aastased lapsed;
talispordinädal kõikidele vanuserühmadele; kevadine spordinädal koos liikumispäevaga Saue kooli staadionil, osalemine üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval Audentese Spordikoolis, kus meie lasteaia võistkond on kolmel korral saavutanud I koha!

Saue lasteaed asub Saue linna servas. See annab lastele head võimalused viibida looduses. Looduse ja keskkonnaga seotud teemad mängitakse ja arutletakse lastega läbi õues. Õues õppimisel näeb ja kogeb laps kõike ehedana enda ümber ja õpib austama Elu.

Olulise koha lasteaias on omandanud robootika võimaluste kasutamine õppetegevuses. Kasutusel on Lego WeDo 1,0 ja WeDo 2,0, Lego Education harivad klotsid ja Bee-Bot robotmesilased ning mitmed teised, aina laienevate võimalustega robootika vahendid.

Alates 2016.aasta septembrist rakendatakse lasteaias veebipõhist dokumendihalduskeskkonda: esialgu eLasteaed.ee, 2018.aasta 1. septembrist mindi üle keskkonna eliis.ee kasutusele, mida tehakse siiani.

Saue lasteaia lõpetanud lapsed on avatud, rõõmsad ja aktiivsed ning soovivad kooli minna.

Mida laps näeb- seda ta mäletab
Mida laps kogeb- seda ta mõistab
Mida laps kuuleb- selle ta unustab

/Confucius/