KOV TUNNUSTAB

ÕPETAJATE PÄEVALE PÜHENDATUD OMAVALITSUSE  HARIDUSTÖÖTAJATE VASTUVÕTUL TUNNUSTATUD MIDRIMAALASED:

2019.aastal

Õpetaja TUULI KUNINGAS

Õpetaja abi AVE VESKE

2018.aastal

Õpetaja LIINA OJAMAA 

Õpetaja assistent KATI HAARAKALJU

2017.aastal

Õpetaja LIISA OJAPÕLD