SPETSIALISTID

Tervishoiutöötaja – ametikoht hetkel täitmata

tervis@sauemidrimaa.ee

Tel: +37 256 815 725

Liikumisõpetaja Anniriin Minlibajeva 

e-post: anniriin.minlibajeva@sauemidrimaa.ee

Liikumisõpetaja Pille Källe

e-post: pille.kalle@sauemidrimaa.ee

Liikumisõpetaja Oksana Hiis

Muusikaõpetaja Reet Jürgens

e-post: reet.jurgens@sauemidrimaa.ee

Muusikaõpetaja Piret Kuld

e-post: piret.kuld@sauemidrimaa.ee

Logopeed Kadi Kase

e-post: kadi.kase@sauemidrimaa.ee

Logopeed Kersti Pruul

e-post: kersti.pruul@sauemidrimaa.ee

Eripedagoog Katariina Karu

e-post: katariina.karu@sauemidrimaa.ee

Tel: + 37 256 110 849

Sotsiaalpedagoog Kaisa Tamm

e-post: kaisa.tamm@sauevaldee

Tel: + 37 253 461 821