MUUSIKA- JA LIIKUMISÕPETAJAD

Muusikaõpetaja Reet Jürgens

e-post: reet.jurgens@sauemidrimaa.ee

 

Muusikaõpetaja Elleriin Lepiste

e-post: elleriin.lepiste@sauemidrimaa.ee

 

Muusikaõpetaja Gethe Maria Eljas

e-post: gethe.eljas@sauemidrimaa.ee

 

Liikumisõpetaja Pille Källe

e-post: pille.kalle@sauemidrimaa.ee

 

Liikumisõpetaja Ave Lähker

e-post: ave.lahker@sauemidrimaa.ee