ORAVAKESED

Õpetaja Helen Aunap

Assistent Kati Haarakalju

Õpetaja abi Merle Nurme

e-post: oravakesed@sauemidrimaa.ee

Telefon: 56045824