LASTE TEADMISED AVARDUVAD KOOSTÖÖS PRIA-ga

14.06.2019

Saue lasteaias Midrimaa väärtustatakse laste suunamist ümbritsevat maailma märkama ja uurima võimaldades lapsel tajuda ümbritsevat erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Olulise osa õppe- ja kasvatustegevusest moodustavad õuesõpe, avastusõpe ja tervist väärtustavate tegevuste läbiviimine.

Alates 2015.aasta veebruarikuust on planeeritud ja läbi viidud õppereise lähedalasuvatesse köögi- ja puuviljakasvatuse- ning tootmise/töötlemisega tegelevasse  talusse/ettevõtetesse, et anda lastele vahetuid kogemusi ja emotsioone ning kinnistada köögi- ja puuviljade kohta omandatud teadmisi. Reisid nägid ette õppereise köögi- või puuviljataludesse või ettevõtete tootmisaladele, tootmisprotsessidega tutvumist, võimalusel toodete degusteerimist.

Midrimaa vanemate rühmade lapsed viie aasta jooksul käinud õppereisidel AS Sagro aiandis Laagris ja Kadarbiku Köögivili OÜ tootmistsehhis Ääsmäel.

Lapsed on saanud täiendavaid teadmisi puu- ja köögiviljade kasvatamisest, töötlemisest ja tarbimisest, tervislikust toitumisest.

Õppereisil AS Sagro aiandisse lapsed kinnistasid ja saidtäiendavaid teadmisi kodumaise värske toidu tervislikkusest ja igapäevastest kasutamise võimalustest, said teadmisi köögiviljade teekonnast aiandist poelettidele ning toidulauale. Kogu tegevuse tulemusena omavad õppereisidel osalenud lapsed vahetuid kogemusi ja reaalset ettekujutust puu- ja köögiviljade jõudmisest toidulauale.

Õppereisidel Kadarbiku talusse on olnud võimalik näha erinevaid tööprotsesse, mis on vajalikud puu- ja köögiviljade jõudmiseks tarbijani. Lapsed osalesid talu toodete degusteerimisel, mille tulemusena oli võimalik kogeda toodetavate smuutide erinevaid maitseid. Tegevuste toel kujundati lastes hoidlikku suhtumist loodusesse, toitu ning erinevate maitsete kogemise kaudu kujundati tervislikumaid toitumisharjumusi.

Koolipuuviljakava raames igapäevaselt lastele jagatavad puu- ja köögiviljad loovad laste tavapärasele toidule lisandväärtuse tervislike toitumisharjumuste kujundamise protsessis.

PRIA rahastusega õppereisidel osalesid igal aastal lasteaia 5-6-aastased lapsed (Sagro aiand) ja 6-7-aastased (Kadarbiku talu). Sellel õppeaastal osalesid vaid koolieelikud, et viia õppereisid loogilise lõpuni eelmisel õppeaastal Sagro aiandis saadud kogemustele Kadarbiku talu tegemistega tutvumise võimaluse lisamisega.

Üks pikk õppeprotsess on jõudnud lõpule. Järgmisel õppeaastal ootavad ees järgmised väljakutsed ning PRIA koolikava toetavate tegavuste läbiviimisel planeerime leida uusi võimalusi, mis tähendaks õppimisvõimalusi ja uusi kogemusi suuremale hulgale Midrimaa lastele korraga.

You Might Also Like