OSALEME RAHULOLU KÜSITLUSES

07.05.2018

Käesoleval kevadel on meie lasteaial võimalus osaleda SA Innove korraldatavas rahulolu küsitluses, mille käigus kogutakse infot lasteaia õpetajate ja lastevanemate lasteaiaga rahulolu kohta.

Esimene täpsustatud info küsitluse kohta edastati lapsevanematele e-lasteaia veebikeskkonna kaudu. Veebilink küsimustiku juurde jõudmiseks edastatakse lapsevanematele lisaks ka e-posti kaudu.
Küsitluses osalemise ja küsimustikele vastamise aeg on 7.05–10.06 2018. 

Mida suurem on vastajate hulk, seda täpsema ülevaate saame lasteaiaga rahulolu kohta.

You Might Also Like