RÜTMIKAHOMMIK

20.05.2019

Esimest korda korraldati sel kevadel Mirimaal rütmikahommik. Tõeliselt erinevate rütmide saatel liikusid kõik lapsed – pisematest kõige suuremateni. Eelmist õppeaastat kokku võttev sportlik kevadpidu andis meie liikumisõpetajatele palju positiivset tagasisidet. Uute liikumisõpetajate lisandudes koostati õppeaasta jooksul mitmekülgsed rütmikakavad ning 9.mai ennelõunal oli lastel võimalus pealtvaatajatele näidata, kui osavad ollakse muusika rütmis liikumises. Laste esinemistest tehti video, mille link jõudis Eliisi kaudu ka lastevanemateni.

Väga eripelgelisi liikumiskavasid vaadates oli tore tõdeda, et väikesed esinejad nautisid liikumist ja tähelepanu keskmes olemist. Sellised omade esinemised omadele annavad lastele juurde enesekindlust, usku, et tullakse toime ja saadakse õpitu esitamisega hakkama väljaspool liikumistegevusigi. 

Toimunud rütmikahommiku õnnestumine annab lootust, et sellised oma oskuste kaaslastega jagamised muutuvad Midrimaal traditsiooniks.

  Tunnustame oma liikumisõpetajaid Anniriinu, Oksanat, Pillet, kes rütmikakavad välja mõtlesid, lastele selgeks õpetasid ja  ka rütmikahommiku korraldasid!

You Might Also Like