AASTA ALGUS TÕI KAASA TEADUSNÄDALA

03.05.2022

Teadusnädala korraldamise idee sai alguse juba eelmise õppeaasta kevadel, kui meil õnnestus lasteaeda soetada suurem hulk avastamist ja katsetamist võimaldavaid õppevahendeid, mis täiendasid oluliselt seniste avastusõppe jaoks soetatud vahendite varu.

Kuna Midrimaal on kokkulepe, et iga lasteaias tegutsev töögrupp korraldab õppeaasta jooksul ühe ürituse kas lastele või töötajatele, siis otsustas arendustegevuse töögrupp kokku panna laste teadusnädala kava  ning see ettevõtmine sai lisatud ka käesoleva õppeaasta tegevuskavasse.

Teadusnädal toimus vastavalt õppeaasta tegevuskavale 17.-21.jaanuarini.

Teadusnädalal said kõik rühmad broneerida endale väikese liikumissaali kasutamise aja kuni 1 tunniks! Läbi võis viia ka lühema tegevuse, kuid üle tunni aja sel nädalal tegevused kesta ei saanud, sest kõik lapsed on ju avastamis- ja uurimishimulised!

Broneeringuleht saadeti rühmadele Google Drive lingiga, et registreerumisele oleks paindlik juurdepääs kõigile!

Teadusnädala järel paigutati uurimist/katsetamist võimaldavad vahendid II korrusel asuvasse metoodikatuppa, kust on neid edaspidi võimalik rühmadesse laenutada sarnaselt teiste õppevahenditega.

IGAL RÜHMAL PALUTI PILDISTADA OMA TEGEMISI TEADUSTOAS, JAGADA PILTE NII LAPSEVANEMATE KUI KA KOLLEEGIDEGA NING VÄLJA VALIDA KÕIGE ÄGEDAM KATSE, MIDA OMA  RÜHMA LASTEGA TEHTI JA TUTVUSTADA SEDA KOLLEEGIDELE ÜMARLAUAL.

 Kolmapäeval, 19 jaanuaril, toimusid teadusnädala raames 5-6- ja 6-7 vanuserühmadele  teadusetendused Teadusbussilt, mille käigus korraldati selliseid katseid, milleks oli vaja juba esitlejate eriväljaõpet ja -vahendeid.

Põnevust ja elevust oli etenduste jälgijate seas küllaga. Põnev on ju päris lähedalt vaadata, kuidas viiakse läbi katseid ning milliseid vahendeid selleks kasutatakse! Kindlasti sai lastele ka selgeks, et väga oluline on katsete tegemisel järgida ohutusnõudeid ja omada palju teadmisi, et mitte eksida erinevate ainete/vahendite koos kasutamises.

You Might Also Like